Cách cài đặt MongoDB -VDO

posted in: Kiến thức máy chủ | 0

Điều đầu tiên trước khi tôi chia sẻ với các bạn Cách cài đặt MongoDB là tìm hiểu MongoDB là gì? Nó có lợi ích gì mà ta lại nên cài đặt nó

1. MongoDB là gì?

Hiểu một cách nôm na thì MongoDB là một mã nguồn mở và là một tập tài liệu dùng cơ chế NoSQL để truy vấn, nó được viết bởi ngôn ngữ C++. Chính vì được viết bởi C++ nên nó có khả năng tính toán với tốc độ cao chứ không giống như các hệ quản trị CSDL hiện nay.

Nếu như bạn biết sử dụng JSON thì trong MongoDB cũng có cấu trúc lưu trữ tương tự, chính vì thế nó có hiệu suất cao, tương tác nhanh và khả năng mở rộng tốt, nó hoạt động trên khái niệm collection  document.

mongodb-logo - Hướng dẫn cách cài đặt MongoDB - MongoDB NoSQL - co-so-du-lieu-database

Hướng dẫn cách cài đặt MongoDB

Cài đặt MongoDB trên CentOS (Linux)

Đầu tiên bạn tạo 1 file “/etc/yum.repos.d/mongodb.repo” có nội dung như sau :

Đối với hệ điều hành 64 bit :

[mongodb]
name=MongoDB Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64/
gpgcheck=0
enabled=1

Đối với hệ điều hành 64 bit :

[mongodb]
name=MongoDB Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/i686/
gpgcheck=0
enabled=1

Sau đó bạn chạy lệnh SSH sau để cài đặt MongoDB bằng YUM :

1
sudo yum install -y mongodb-org

Khởi động MongoDB :

1
sudo service mongod start

Kiểm tra tình trạng của MongoDB :

1
sudo service mongod status

Cài đặt MongoDB trên Windows

Đầu tiên, bạn vào trang http://www.mongodb.org/downloads để tải về tập tin tương ứng với hệ điều hành Windows của bạn (nhớ chọn file .msi để cài đặt tự động)

Sau khi tải xong bạn chạy file mongodb….msi tương ứng để cài đặt như các phần mềm khác cho Windows

Có thể bạn muốn xem :
  • Hướng dẫn cách cài đặt Mail Server với Postfix, Dovecot & Cyrus SASL

Các thư mục và file cấu hình của MongoDB

Sau đây là danh sách các thư mục và tập tin mà MongoDB sử dụng :

/var/lib/mongo” : Chứa dữ liệu của database
/var/log/mongodb” : chứa log của database
/etc/mongodb.conf” : tập tin cấu hình (config) của MongoDB

Các lệnh thường dùng của MongoDB

Sau khi cài đặt thành công MongoDB, bạn nên chạy lệnh sau để server tự khởi động MongoDB mỗi khi server khởi động (boot) :Hướng dẫn cách cài đặt MongoDB

1
sudo chkconfig --levels 235 mongod on

Để khởi động MongoDB bạn có thể dùng lệnh sau :

1
sudo service mongod start

Để khởi động lại MongoDB bạn có thể dùng lệnh sau :

1
sudo service mongod restart

Để ngừng MongoDB bạn có thể dùng lệnh sau :

1
sudo service mongod stop

 

Trên đây là cách cài đặt MogoDB, hy vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ phía trên có thể giúp các bạn cài đặt thành công MogoDB

Chúc các bạn thành công

 

Bình luận