Yêu cầu, độ tin cậy và tính khả dụng của Data Center Tier 4?

posted in: Tin tức | 0

Cách tiếp cận đa lớp bảo mật cho Data center bắt đầu bằng bảo mật vật lý của dữ liệu của bạn. Trong đó, Data Center Tier 4 thực thi các chính sách bảo mật nghiêm ngặt nhất có sẵn cho bất kỳ tùy chọn trung tâm dữ liệu nào.

Hai trong số các cơ quan quản lý được kính trọng nhất của ngành CNTT đã thiết lập một loạt các tầng lớp mô tả các yêu cầu về cơ sở hạ tầng và tính sẵn có của dữ liệu. Data Center Tier 1 là yêu cầu ít nhất – về cơ bản chỉ là một phòng máy chủ. Không phải là một lựa chọn khả thi cho các nhu cầu tính toán kinh doanh quan trọng. Ở đầu kia của quang phổ, Data Center Tier 4 đặc biệt nghiêm ngặt, với các yêu cầu như:

  • Toàn bộ dự phòng của các hệ thống phụ
  • Các khu an ninh phân vùng với các điều khiển truy cập sinh trắc học
  • Thiết bị làm mát kép độc lập
  • Phân phối điện dung sai lệch

Để đáp ứng cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ Cho thuê chỗ đặt server chất lượng tốt nhất, VDO đã triển khai độc quyền đám mây an toàn của chúng tôi trong các Data Center Tier 4.

Yêu cầu, độ tin cậy và tính khả dụng của Data Center Tier 4?

Yêu cầu của Data Center Tier 4

Khi so sánh các trung tâm dữ liệu, thông thường phải đặt các cơ sở trong một hệ thống Tier. Tiêu chuẩn này được Viện Uptime duy trì, nêu chi tiết các yêu cầu của 4 cấp độ để mô tả chất lượng và độ tin cậy mà người ta có thể mong đợi từ một trung tâm dữ liệu.

Khi xem xét một trung tâm dữ liệu, điều quan trọng là phải xem xét mức độ dịch vụ được quảng cáo và ý nghĩa của chúng.

Data Center Tier 4 là cấp dịch vụ cao nhất mà trung tâm dữ liệu có thể cung cấp. Các khoản dư thừa được áp dụng để ngăn chặn bất kỳ loại cúp điện nào, bao gồm các thành phần dự phòng trong các thiết bị dự phòng cho nguồn điện, mạng và làm mát. Điều này cho phép thời gian ngừng hoạt động tối thiểu tuyệt đối, ngay cả trong trường hợp xấu nhất của sự thất bại ngoài dự kiến.

Thời gian ngừng quảng cáo khoảng  99,995%

Bạn có thể mong đợi ít hơn 20 phút thời gian ngừng hoạt động trong suốt cả năm, rất có thể xảy ra trong giờ làm việc và hầu như không đáng chú ý.

Độ tin cậy và tính khả dụng của Data Center Tier 4

Trong thế giới của các trung tâm dữ liệu, độ tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Bạn càng tin cậy, khách hàng càng có nhiều khả năng muốn sử dụng bạn. Xét cho cùng, ai muốn một trung tâm dữ liệu không trực tuyến?

Nhưng tiêu chuẩn của TIA vẫn chưa đủ. Viện Uptime đã đưa ra những gì bây giờ được gọi là ‘Chuẩn mực’. Tier Standard mô tả bốn tầng trung tâm dữ liệu khác nhau dựa trên sự sẵn có của xử lý dữ liệu như là kết quả của phần cứng tại một vị trí.

Những điều cần xem xét khi chọn một Data Center Tier 4

Khi chọn một trung tâm dữ liệu để lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp của bạn, điều quan trọng là phải có danh sách kiểm tra của trung tâm dữ liệu. Đây là danh sách những điều quan trọng nhất bạn nên lưu ý – chẳng hạn như bảo mật vật lý của một trung tâm dữ liệu tiềm năng – khi thực hiện lựa chọn của bạn.

Thông thường, danh sách kiểm tra trung tâm dữ liệu tốt sẽ bao gồm các chính sách giá trung tâm dữ liệu khác nhau và các tiện ích bổ sung được cung cấp. Một chiến lược đơn giản tuyệt vời, ví dụ, không nên có phí ẩn và một trung tâm dữ liệu với các cơ sở bổ sung là tốt hơn so với một không có.

Thông số của Data Center Tier 4

Đặc điểm của trung tâm dữ liệu tham khảo thông tin về thiết lập trong trung tâm dữ liệu. Điều này có thể bao gồm thời gian hoạt động tối đa, hệ thống nguồn dự phòng cho phép nền tảng ở lại bất kể mất điện, trình độ chuyên môn của nhân viên kỹ thuật tại trung tâm dữ liệu và hơn thế nữa.

Thông thường các cấp trung tâm dữ liệu cao hơn có đội ngũ nhân viên có trình độ tốt hơn vì yêu cầu chuyên môn cao hơn để duy trì toàn bộ nền tảng. Các đặc điểm của trung tâm dữ liệu phải nằm trong danh sách kiểm tra của trung tâm dữ liệu của một khách hàng đang xem các trung tâm dữ liệu tiềm năng để lưu trữ dữ liệu của họ.

Vượt qua cả những ưu điểm của Data Center Tier 3 thì Data Center Tier 4 là cấp cao nhất khi nói đến các tầng trung tâm dữ liệu. Nó có tỷ lệ sẵn sàng là 99,99%. Trung tâm dữ liệu Data Center Tier 4 phức tạp hơn về cơ sở hạ tầng vì nó có đầy đủ năng lực, hỗ trợ và các thủ tục để đảm bảo mức thời gian hoạt động tối đa và tối ưu.

Trung tâm dữ liệu Data Center Tier 4 đáp ứng đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật của ba tầng khác. Một trung tâm dữ liệu tầng 4 có khả năng chịu lỗi vì nó có thể hoạt động bình thường ngay cả khi có một trường hợp hỏng thiết bị cơ sở hạ tầng.

Trung tâm dữ liệu Data Center Tier 4 hoàn toàn dự phòng với nhiều hệ thống làm mát, nguồn điện và máy phát để sao lưu. Nó có một mức thời gian hoạt động là 99,995% với mức thời gian ngừng hoạt động ước tính chỉ có 29 phút mỗi năm.

Đây là tầng trung tâm dữ liệu và một bản tóm tắt các yêu cầu của trung tâm dữ liệu được sử dụng trong quá trình thiết kế. Bất cứ ai tìm kiếm những thứ để đưa vào danh sách kiểm tra trung tâm dữ liệu của họ có thể tìm thấy các yếu tố cần thiết để tìm kiếm trong các chi tiết kỹ thuật của một trung tâm dữ liệu và các yêu cầu.

Bình luận