7 nguyên tắc khắt khe khi thành lập Data center tiêu chuẩn Quốc tế

posted in: Tin tức | 0

Bất kể kích thước và loại của Data center tiêu chuẩn Quốc tế; từ cấu trúc liên kết chuyển mạch và ứng dụng; đến cơ sở hạ tầng các cấp cơ bản tạo ra tất cả các liên kết cần thiết; để kết nối thiết bị trung tâm dữ liệu tuân theo các nguyên tắc thiết kế cơ bản giống nhau. Các tiêu chuẩn này được phát triển trên cơ sở bất kể hoạt động kinh doanh hay quy mô, tất cả các Data center tiêu chuẩn đều có nhu cầu tương tự. Bao gồm cung cấp tính sẵn sàng; hiệu suất và độ tin cậy an toàn; không bị gián đoạn.

7 nguyên tắc khắt khe khi thành lập Data center tiêu chuẩn Quốc tế

Tiêu chuẩn công nghiệp cho các Data center tiêu chuẩn xác định các yêu cầu tối thiểu đối với cơ sở hạ tầng cáp trong các không gian này. Cũng như các đặc tả cơ sở giải quyết quy hoạch không gian; an ninh; an toàn; ngăn chặn lửa; điện và cơ khí. Áp dụng cho bất kỳ Data center tiêu chuẩn Quốc tế với bất kể kích thước nào. Các tiêu chuẩn này giúp tạo ra một không gian dễ quản lý và đáng tin cậy. Và nơi có thể thêm thiết bị và ứng dụng bổ sung với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu và gián đoạn. Bổ sung các tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu là một số hướng dẫn giúp tiếp tục đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu quả của Data center tiêu chuẩn. Sau đây là một số nguyên tắc khắt khe khi thành lập Data center tiêu chuẩn Quốc tế và hướng dẫn của ngành chính:

Tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng ANSI / TIA-942-A cho Data center

Tiêu chuẩn này tham khảo loạt tiêu chuẩn TIA-568 nhưng chứa thông tin bổ sung thích hợp cho các Data center tiêu chuẩn Quốc tế. Nó phác thảo các khu chức năng cụ thể của Data center Quốc tế; cung cấp các khuyến nghị tối thiểu cho các con đường và không gian; đường trục và phương tiện truyền thông cáp ngang; dự phòng; quản lý cáp và cân nhắc môi trường.

CENELEC EN 50173-5 Công nghệ thông tin – Hệ thống cáp chung Phần 5 Trung tâm dữ liệu

Kết hợp hài hòa với TIA-942, Data center tiêu chuẩn Châu Âu (EU) này cũng quy định các yêu cầu về cáp trong các Data center tiêu chuẩn để hỗ trợ các ứng dụng hiện có và đang nổi lên.

ISO / IEC 24764 Công nghệ thông tin – Hệ thống cáp chung cho Trung tâm dữ liệu

Dựa trên cả TIA-942 và EN 50173-5, đây là tiêu chuẩn quốc tế chỉ định cáp để sử dụng trong Data center tiêu chuẩn. Nó tham chiếu các yêu cầu về cáp của ISO / IEC 11801 với thông tin bổ sung thích hợp cho các Data center tiêu chuẩn.

ANSI / BICSI 002-2014 Thiết kế và triển khai thực hiện tốt nhất Trung tâm dữ liệu

Tiêu chuẩn này là thiết kế và hướng dẫn vận hành Data center tiêu chuẩn bao gồm lập kế hoạch xây dựng; vận hành; bảo vệ; quản lý và bảo trì trung tâm dữ liệu, cũng như cơ sở hạ tầng, đường dẫn và không gian. Nó giải quyết các trung tâm dữ liệu mô-đun và container, cũng như hiệu quả năng lượng, và bao gồm cấu trúc lớp sẵn có của riêng nó để xác định độ tin cậy.

Đạt tiêu chuẩn của viện Uptime

Tổ chức tư vấn này cung cấp các hướng dẫn để cải thiện hiệu suất, hiệu quả và độ tin cậy của cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu quan trọng. Viện Uptime đã thiết lập Hệ thống Phân loại Cấp để xác định khả năng sẵn sàng của các loại Data center tiêu chuẩn. Cụ thể là:

– Cấp 1 cung cấp dung lượng cơ bản.

– Cấp II cung cấp dung lượng dự phòng.

– Cấp III được xem là đồng thời có thể duy trì mà không tắt máy để bảo trì.

– Cấp IV bị lỗi với mức độ sẵn sàng 99,99%.

Mỗi cấp độ Tier bao gồm thời gian chết trung bình hàng năm cho phép.

ASHRAE 90.4-2016

Tiêu chuẩn này chứa các khuyến nghị cho việc thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các Data center tiêu chuẩn Quốc tế. Ngoài ra, tiêu chuẩn này tập trung vào việc sử dụng cả năng lượng tái tạo tại chỗ và ngoài khuôn viên và cung cấp các hướng dẫn nhiệt đề nghị các phương pháp làm mát tốt nhất và phạm vi nhiệt độ giúp đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả.

Green Grid

Liên minh công nghiệp mở, phi lợi nhuận của những người dùng cuối, nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp công nghệ, kiến ​​trúc sư cơ sở và công ty tiện ích hoạt động để cải thiện hiệu quả tài nguyên CNTT và Data center tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Tổ hợp này cũng được ghi nhận với sự phát triển của PUE (Hiệu quả sử dụng năng lượng), một phương pháp đo hiệu suất năng lượng trong các Data center so sánh tất cả năng lượng tiêu thụ bởi Data center tiêu chuẩn với các thiết bị đang hoạt động.

Xem thêm: Thuê chỗ đặt máy chủ giá rẻ

Bình luận