Pin di động BatteryBox có hệ điều hành cho MacBook

Theo ý kiến chủ quan cá nhân của tôi thì nhận định rằng thiết bị này không cần thiết cho lắm. Như các bạn đã biết dung lượng pin của dòng máy Mac này (trên … Continued