10 cú lừa công nghệ kinh điển cho ngày cá tháng tư

posted in: Tin tức | 0

10 cú lừa công nghệ kinh điển cho ngày cá tháng tư do Tạp chỉ T3.com tổng hợp. Năm 2009, Amazon công bố môi trường mây điện toán Amazon (Floating Amazon Cloud Enviroment, viết tắt … Continued