Các dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn phòng Data center

posted in: Tin tức | 0

I. Cài đặt máy chủ tiêu chuẩn phòng Data center

1. Nguồn điện:

a/ Các hệ thống có nguồn điện dự phòng phải có dây nguồn được cắm vào các dải điện riêng biệt.

b/ Nguồn phải được cách ly với cáp dữ liệu.

c/ Dây điện phải được nhà máy chứng nhận.

d/ Dây điện phải được dán nhãn rõ ràng và tuân thủ Tiêu chuẩn ghi nhãn KUIT.

2. Không gian rack:

a/ Máy chủ phải được cài đặt từ dưới lên trong thùng giá.

b/ Thiết bị phải được dán nhãn rõ ràng và tuân thủ Tiêu chuẩn ghi nhãn KUIT.

3. Kết nối dữ liệu:

a/ Cáp không được vượt quá chiều dài yêu cầu nhiều hơn một chân.

b/ Phải được cách ly khỏi hệ thống phân phối điện và giá đỡ.

c/ Phải được dán nhãn rõ ràng và tuân thủ Tiêu chuẩn ghi nhãn KUIT.

4. Kết nối sợi quang:

a/ Sợi không được vượt quá chiều dài yêu cầu nhiều hơn một mét.

b/ Phải được dán nhãn rõ ràng và tuân thủ Tiêu chuẩn ghi nhãn KUIT.

c/ Không được vượt quá bán kính uốn tối thiểu theo quy định của nhà sản xuất.

Các dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn phòng Data center

II. Bố cục mạng tiêu chuẩn phòng Data center

1. Bố trí chuyển đổi tiêu chuẩn:

a/ Tất cả các thiết bị mạng sẽ được cài đặt bởi nhân viên KUIT bất kể quyền sở hữu.

b/ Các công tắc phải được cài đặt theo cách để giảm thiểu độ dài của cáp dữ liệu cần thiết để cung cấp kết nối dữ liệu.

2. Bố cục chuyển mạch hệ thống rất quan trọng và dự phòng:

a/ Trong trường hợp của các hệ thống rất quan trọng, nơi cần có dự phòng đường dẫn mạng, hệ thống phải có các mạch dữ liệu dự phòng kết nối với các công tắc riêng biệt.

b/ Các công tắc dự phòng phải được cắm vào các dải nguồn riêng biệt.

Xem thêm: 7 nguyên tắc khắt khe khi thành lập Data center tiêu chuẩn Quốc tế

III. Xóa máy chủ

1. Xác nhận nguồn điện tiêu chuẩn phòng Data center:

a/ Phải sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý tài sản để tạo danh sách xóa tất cả phần cứng, nguồn và kết nối liên quan đến (các) máy chủ.

b/ Tất cả thiết bị cần tháo phải được tắt nguồn trước khi tháo ra.

c/ Các mục cơ sở dữ liệu quản lý nguồn phải được cập nhật.

d/ Bản đồ PDU (Power Distribution Unit) / Tường Breaker Panel phải được cập nhật.

e/ Tất cả các bộ phận ngắt phải được tắt.

2. Loại bỏ khỏi giá:

a/ Tất cả các mạch điện, mạch dữ liệu, mạch quản lý và kết nối cáp phải được khai hoang và gỡ bỏ.

b/ Tất cả các dây nguồn, cáp quang và cáp đồng, và các bộ phận kết nối hệ thống quản lý phải được kiểm tra và trả lại hàng tồn kho nếu trong điều kiện được chấp nhận.

c/ Tất cả các mục phần mềm quản lý và hỗ trợ phải được cập nhật.

d/ Tấm trống phải được lắp đặt trong không gian giá trống.

e/ Tất cả máy chủ và thành phần phải được gắn nhãn, kiểm kê và phân phối chính xác để phân phối đến chủ sở hữu hoặc eWaste.

3. Tài liệu:

a/ Yêu cầu xóa tài liệu yêu cầu thay đổi phải được hoàn thành và được chấp thuận trước khi bắt đầu công việc.

b/ Cơ sở dữ liệu nội dung và tất cả các bản ghi khác liên quan đến máy chủ này phải được cập nhật để phản ánh thay đổi.

c/ Nếu đơn vị này sẽ đi đến eWaste, tất cả các loại bỏ hàng tồn kho và các mẫu eWaste phải được hoàn thành.

4. Bố trí tiêu chuẩn phòng Data center:

a/ Bố trí của máy chủ sau khi xóa phải được ghi lại trước khi quá trình bắt đầu.

b/ Tất cả các thành phần phải được kiểm kê và danh sách được tạo cho tệp lịch sử và doanh thu cho dịch vụ khách hàng hoặc dịch vụ eWaste.

c/ Tất cả các hình thức loại bỏ / tái sử dụng tài sản đại học phải được hoàn thành.

d/ Tất cả các mục sẽ được xử lý bằng quy trình eWaste để xử lý thiết bị điện tử.

IV. Quản lý đáp ứng khẩn cấp

1. Về chính sách cuộc gọi:

a/ Một chính sách phải được đặt ra cho mỗi Trung tâm dữ liệu / Phòng máy chủ xác định yêu cầu gọi lại.

b/ Chính sách sẽ bao gồm thông tin gọi lại cho tất cả nhân viên hỗ trợ có thể cần để tiếp cận giải pháp.

c/ Chính sách sẽ xác định quyền gọi lại cần thiết để yêu cầu hỗ trợ thanh toán.

2. Bảo trì thủ tục khẩn cấp:

a/ Các chính sách và thủ tục phải được phát triển để xác định các lĩnh vực trách nhiệm, tương tác với các nhà cung cấp và các nhóm hỗ trợ khác, các phương pháp phục hồi tiêu chuẩn và tài liệu vấn đề.

b/ Các chính sách và thủ tục sẽ được xem xét hàng năm.

c/ Các chính sách và thủ tục sẽ được lưu trữ trong một kho lưu trữ trung tâm, có thể truy cập từ xa.

3. Quản lý thiết bị khẩn cấp:

a/ Bộ dụng cụ đáp ứng phải có sẵn để hỗ trợ nhu cầu thiết bị và công cụ cho mỗi trang web.

b/ Bộ dụng cụ sẽ được lưu trữ trên trang web ở một vị trí an toàn.

c/ Một danh sách tổng thể của tất cả các bộ dụng cụ trang web và vị trí của chúng sẽ được tạo và một bản sao được lưu giữ tại mỗi trang.

V. Thủ tục và chính sách phát triển

1. Quy trình phát triển tài liệu:

a/ Mỗi trang web sẽ có chính sách xác định vai trò, trách nhiệm và tiêu chuẩn hiệu suất.

b/ Mỗi thay đổi trang web sẽ yêu cầu xem xét và cập nhật tất cả tài liệu.

c/ Site Books sẽ được phát triển cho mỗi trang web bao gồm tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm cần thiết để hỗ trợ trang web đó. Điều này sẽ bao gồm tất cả các chính sách, tiêu chuẩn trang web và thủ tục.

2. Xem xét, cập nhật và thay thế tài liệu hiện có:

a/ Các chính sách và thủ tục sẽ được xem xét và cập nhật hàng năm.

b/ Mỗi chính sách và thủ tục sẽ có tác giả chịu trách nhiệm duy trì các tài liệu.

VI. Quản lý công cụ và thiết bị hỗ trợ trang web

1. Định nghĩa thiết bị cần thiết:

a/ Mỗi trang web sẽ tạo ra một hàng tồn kho của các thiết bị hỗ trợ cần thiết cho trang web đó.

b/ Nhu cầu của từng trang web sẽ được đánh giá để xác định xem thiết bị hỗ trợ có thể được chia sẻ giữa các trang web hay không.

2. Lưu trữ, bảo trì và cập nhật thiết bị:

a/ Thủ tục sẽ được xây dựng để bảo trì thiết bị trang web.

b/ Nhu cầu trang thiết bị hỗ trợ trang web sẽ được xem xét hàng năm.

c/ Mỗi trang web sẽ có một khu vực được xác định để lưu trữ thiết bị trang web.

d/ Danh sách tất cả các trang web và thiết bị tiêu chuẩn phòng Data center của họ sẽ được lưu giữ tại mỗi địa điểm để cho phép vị trí nhanh chóng của thiết bị có thể được thay đổi trong trường hợp cần thiết.

Xem thêm: Thuê chỗ đặt máy chủ giá rẻ theo tiêu chuẩn phòng Data center

Bình luận