Tìm hiểu về câu lệnh CASE trong MYSQL – Phần 6

posted in: Kiến thức máy chủ | 0

Tiếp tục với chủ đề MYSQL Stored Procedure thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ”  Tìm hiểu về câu lệnh CASE trong MYSQL ” nhé

Lệnh Case dùng để làm gì, nó có khác lệnh if và else không?

Tìm hiểu về câu lệnh CASE trong MYSQL

1. Cú pháp CASE trong MySql

Cú pháp của lệnh CASE như sau:

1
2
3
4
5
6
CASE  case_expression
   WHEN when_expression_1 THEN commands
   WHEN when_expression_2 THEN commands
   ...
   ELSE commands
END CASE;

Trong đó:

  • WHEN dịch tiếng anh nghĩa là KHI, tức là KHI MỆNH ĐỀ ĐIỀU KIỆN ĐÚNG thì  sẽ thực thi câu lệnh bên trong nó.
  • ELSE chính là trường hợp cuối cùng nếu như các điều kiện WHEN ở trên không đúng thì nó sẽ được chạy. Nếu để ý kĩ thì bạn thấy đây chính là lệnh default trong Switch Case của các ngôn ngữ lập trình khác.

Xem thêm :

2. Ví dụ lệnh CASE trong Stored Procedure

Lệnh CASE được ứng dụng rất nhiều nơi nhưng điển hình vẫn là trong Procedure. Tuy nhiên nó vẫn không bằng lệnh IF ELSE bởi tính linh hoạt của nó không cao. Để các bạn rõ hơn thì ta sẽ làm một ví dụ như sau:

Ví dụ: Viết Stored Procedure nhập vào một số từ 0 tới 9 và đọc số đó thành chữ. Yêu cầu sử dụng lệnh CASE trong MYSQL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `docSo`$$
CREATE PROCEDURE `docSo`(IN a INT(11))
BEGIN
    DECLARE message VARCHAR(255);
    
    CASE a
        WHEN 0 THEN
            SET message = 'KHONG';
        WHEN 1 THEN
            SET message = 'MOT';
        WHEN 2 THEN
            SET message = 'HAI';
        WHEN 3 THEN
            SET message = 'BA';
        WHEN 4 THEN
            SET message = 'BON';
        WHEN 5 THEN
            SET message = 'NAM';
        WHEN 6 THEN
            SET message = 'SAU';
        WHEN 7 THEN
            SET message = 'BAY';
        WHEN 8 THEN
            SET message = 'TAM';
        WHEN 9 THEN
            SET message = 'CHIN';
        ELSE
            SET message = 'KHONG TIM THAY';
                
    END CASE;
    
    SELECT message;
    
END$$
DELIMITER ;

Chạy thủ tục:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CALL docSo(1); -- MOT
CALL docSo(2); -- HAI
CALL docSo(3); -- BA
CALL docSo(4); -- BON
CALL docSo(5); -- NAM
CALL docSo(6); -- SAU
CALL docSo(7); -- BAY
CALL docSo(8); -- TAM
CALL docSo(9); -- CHIN
CALL docSo('tum lum'); -- KHONG TIM THAY

3. Lệnh CASE trong câu SELECT

Ngoài cách sử dụng ở phần 2 thì lệnh CASE còn thường hay sử dụng trong câu lệnh SELECT. Ví dụ khi bạn truy vấn lấy danh sách khách hàng  và bạn muốn nếu field gender = 1 thì kết quả là nam và ngược lại kết quả là nữ. Để làm được thì ta phải sử dụng lệnh CASE trong MYSQL. Để dễ hiểu hơn bây giờ ta làm một bài tập nhỏ như sau:

Giả sử ta có bảng member như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `members` (
  `us_id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `us_gender` TINYINT(1) DEFAULT '0',
  `us_username` VARCHAR(30) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `us_password` VARCHAR(32) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `us_level` TINYINT(1) DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`us_id`)
) ENGINE=INNODB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=4 ;
--
-- Contenu de la table `members`
--
INSERT INTO `members` (`us_id`, `us_gender`, `us_username`, `us_password`, `us_level`) VALUES
(1, 0, 'admin', '57e34a1be668ebd6e40d430806beb099', 1),
(2, 1, 'member', '57e34a1be668ebd6e40d430806beb099', 2),
(3, 0, 'banded', '57e34a1be668ebd6e40d430806beb099', 0);

Trong đó bạn cần chú ý đến field us_gender như sau:

  • Nếu us_gender = 1 => Nam
  • Các trường hợp khác => Nữ

Ok, câu lệnh chúng ta như sau:

1
2
3
4
5
6
7
SELECT
    us_username,
    CASE us_gender
        WHEN 1 THEN 'Nam'
        ELSE 'Nu'
    END AS gender
FROM members   

Và kết quả như hình:

Như vậy lệnh CASE trong câu SELECT hơi khác chút xíu đó là chỉ có lệnh END thay vì END CASE như trong Procedure.Các bạ lưu ý điểm này để viết câu truy vấn cho đúng nhé.

Lời kết:

Bài này đúng là thú vị phải không nào? Đọc những bài như thế này mới gọi là phê :v. Nhưng đừng nghĩ nó là nâng cao nhé, thực chất nó cũng ở dạng căn bản thôi, nâng cao chính là ở chỗ bạn dùng nó như thế nào? Áp dụng vào trường hợp nào? Khi nao dùng lệnh CASEtrong MySql và khi nào dùng lệnh IF Else?

Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với các bạn trên đây có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về các lệnh cơ bản trong SQL Server

Chúc các bạn thành công

Nguồn : code.freetuts.net

Bình luận